MESTARIT JA ELÄMÄN LAKI

 

Maan Hierarkia koostuu Ylösnousseista Olennoista, jotka muodostavat monitasoisen järjestelmän (kts. kartta sivun lopussa). Ylösnousseet Mestarit ovat Jumalan ohjaava älykkyys. He auttavat Jumalaisen suunnitelman toteutumisessa maan päällä.

Ylösnousseiden Mestareiden opetus on harmoninen sekoitus lännen ja idän opetuksia. Se on opetus joka oli alun perin kirjoitettu Uuteen Testamenttiin. Mestareiden mukaan Raamattu on kärsinyt monista käännöksistä ja henkilökohtaisista värityksistä ja pitäisi kirjoittaa Luomiskertomuksesta alkaen uudelleen.

Ylösnousseiden Mestarien opetus ei edusta kristillisyyttä, islamilaisuutta, juutalaisuutta tai hindulaisuutta. Sitä voidaan kutsua juureksi, totuuden lähteeksi, josta kaikki tunnetut uskonnot ovat saaneet alkunsa. Suuri Valkoinen Veljeskunta on tuonut ja tuo ihmiskunnalle uusia uskonnollisia opetuksia vastaamaan aina kunkin ajan tarpeita.

Elämän Laki sisältää tieteellisiä, todistettavissa olevia periaatteita, joita vilpitön totuuden etsijä voi tutkia ja käyttää hyödyksi. Oppilas voi kulkea valon polkua, jolta yksin pysyvä onnellisuus löytyy. Opetuksissa ei anneta psyykkisille ilmiöille painoarvoa, vaan niissä kuljetaan psyykkisten maailmojen läpi Valon maailmaan, Ylösnousseiden Mestarien toiminnan oktaaveihin.

Ylösnousseiden Mestarien opetukset on esitetty rakastavalla, ajatuksia herättävällä tavalla. Ylösnousseet eivät koskaan uhkaile tai vaadi kuuliaisuutta. Todellinen tieto tulee jakaa, mutta sitä ei koskaan saa pakottaa kenellekään. Viisauden Mestarit tarjoavat opastustaan, mutta jokainen oppilas valitsee itse polkunsa.

Ylösnousseet Mestarit painottivat opintoryhmien muodostamisen tärkeyttä. Osallistumalla opintoryhmiin, yksilöille ei ainoastaan tarjota mahdollisuutta oppia elämän lakeja, vaan myös mahdollisuutta tarjota Mestareille heidän kaipaamaansa energiaa, laulujen, visualisaatioiden ja puhutun sanan käytön kautta. Mestarit voivat moninkertaistaa oppilailta tulleen energian ja käyttä sen maan ja koko ihmiskunnan hyväksi. Kosmisen lain mukaan kiitollisuutemme ja rakkautemme heitä kohtaan lisää myös heidän omaa valoaan.

”Bridge to Freedom” –ryhmälle annettu tieto on Mestareiden mukaan heidän viimeinen yrityksensä vapauttaa ihmiskunta. Annettu tieto on moninkertainen ylösnousemuksen tekemiseen tarvittavaan tietoon nähden. Heidän pyrkimyksenään on lisätä Maapallon valoa – mikä tarkoittaa rakentavasti laadullistettua energiaa – niin että juuri nyt alkamassa olevien planetaaristen muutosten tapahtuessa, täällä olisi mahdollisimman vähän kärsimystä.

Yleissuunnitelma on palauttaa Maapallo täydellisyyteen ja tuoda ihmiskunta jälleen tietoiseen yhteyteen Ylösnousseiden kanssa, niin että UUSI, LOISTAVA KULTAINEN AIKA VOI TOTEUTUA.

Ylösnousseet Mestarit toimivat yhä aktiivisesti ja heidän apunsa tulee monen eri tahon kautta. Kukaan tietty yksilö tai organisaatio ei voi yksin väittää omaavansa Mestareiden säteilyä, joskin jotkut järjestöt opettavat korkeampia käsityksiä totuudesta ja selittävät Jumalan lakia – Kosmista lakia – täydellisemmin.

Tällä hetkellä aurinkokuntamme planeetat nopeuttavat värähtelyään ja valmistautuvat siirtymään kukin ylemmällä tasolla olevan planeetan radalle. Sen vuoksi on välttämätöntä että koko ihmiskunnan värähtelyn taso nousee myös nopeasti. Maan Hierarkia odottaa kaikkien apua tällä kosmisen siirtymän hetkellä.

Aktiivinen oppilas voi tutkimalla ja jakamalla Ylösnousseiden Mestarien opetuksia tulla osaksi maapallon henkistä etujoukkoa. Ryhtymällä oppilaaksi tulemme Suuren Valkoisen Veljeskunnan avustajaksi. Näin nopeutamme Jumalaisen suunnitelman toteutumista maan päällä ja tulemme Jumalan tahdon toiminnan instrumenteiksi!

Germain          Jeesus         Morya

St Germain                                          Jeesus                                                 El Morya

kuthumi          Paul the Venetian            Serapis Bey

Kuthumi                                                     Paul the Venetian                         Serapis Bey

Äiti Maria          Hilarion 
 Maria                                                  Hilarion                                              Dval Kul

Lanto           Nimetön           Blavatsky ja Mestarit

Lanto                                                      Nada                                                 H.P. Blavatsky ja Mestarit

Alice Schuz 2     Geraldine_Innocente      Guy ja Edna Ballard

Alice Schutz                                        Geraldine Innocente                      Guy ja Edna Ballard

Hierarkia

Henkinen hierarkia kaavio (klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi)