A.D.K. LUK

Alice Schuz 2

A.D.K. LUK on Alice Schutzin kirjailijanimi. Alice ei halunnut saada henkilökohtaista huomiota osakseen ja pysytteli mieluiten tuntemattomana persoonana. Kirjailijanimessään hän yhdisti kaksoisliekikseen ja opettajakseen tunnistamansa Mestari Dval Kulin nimen oman nimensä kanssa. Kirjain A tarkoittaa Alicea ja D.K. on Mestari Djwal Kulin nimikirjaimet, LUK on KUL väärinpäin.

Alice syntyi 10.4.1907 Salemissa, Oregonissa pienelle maatilalle. Hänen piti pienestä lapsesta pitäen osallistua maatilan töihin, ennen ja jälkeen koulupäivän. Vapaa-ajallaan hän viihtyi luonnossa ja omissa oloissaan. Jo nuorena hän huomasi olevansa erilainen kuin muut perheen lapset ja omaavansa eri tietoisuudentason kuin muut perheensä jäsenet. Hän oli lapsesta pitäen selvänäköinen ja jo nuorena hän tuli tietoiseksi näkymättömästä maailmasta, Mestareiden olemassa olosta ja heidän antamastaan ohjauksesta.

Kymmenvuotiaana hän sai keuhkokuumeen, joka hänen mukaansa oli erään mustan maagikon yritys saada hänet poistumaan tästä kehollistumasta. Alice uhmasi kuitenkin sisäisillä tasoilla toiminutta maagikkoa ja päätti jäädä henkiin. Seitsemän päivän taistelun jälkeen lääkäri totesi tytön tervehtyvän. Hän sai myöhemmin kuulla kosmisesta laista jonka mukaan yksilöllä on aina vapaa tahto päättää kehosta poistumisestaan. Tälle laille maagikko ei voinut mitään. Sama maagikko yritti vahingoittaa häntä vielä muutama vuosi myöhemminkin.

Alice kertoo tunnistaneensa viisitoistavuotiaana kuinka hänen inhimillinen luomuksensa (karma) vapautettiin hänelle, mutta että hän ei vielä silloin aivan ymmärtänyt mitä se merkitsi.

Kuusitoistavuotiaana hän sai valokokemuksen, jossa Ylösnoussut Mestari Jeesus vahvisti ja auttoi häntä suojautumaan kaikkia niitä pelkoja, uhkauksia ja helvetin tulia vastaan joita kirkko ja kirkon ihmiset siihen aikaan sälyttivät ihmisten päälle. Hän kertoi lakonisesti että ”Jeesus tai Kristuksen toiminta pelasti minut kirkonihmisiltä, jotka yrittivät pelastaa minut ja sieluni.”

Vuonna 1926 Alicen ollessa yhdeksäntoistavuotias, hän päätti omistautua Valon palvelemiselle, vaikka hän joutuisi uhraamaan henkensä sen puolesta. Myöhemmin Guy ja Edna Ballard kertoivat tehneensä samana vuonna saman päätöksen ja että sinä vuonna Maapalloon kohdistui suuri Kosminen vaikutus.

Kaksikymmentäyksivuotiaana Alice tutustui laajasti okkulttiseen ja metafyysiseen kirjallisuuteen. Kirjojen opetukset tuntuivat hänestä hyvin tutuilta, aivan kuin hän jo tietäisi kaikki nuo asiat. Tieto näiden erilaisten kirjojen olemassa olosta auttoi häntä myöhemmin ohjaamaan eri tietoisuuden tasoilla olevia oppilaita sopivien kirjojen pariin.

Tammikuussa 1936 Alice sai lainaksi Guy Ballardin ”Unveiled Mysteries” –kirjan, jota lukiessaan hän tunnisti Mestari St Germainin energian vahvan vaikutuksen ja hänestä alkoi tuntua että tämä oli se tie jota hänen piti seurata. Asia varmistui kun toukokuussa Ballardit tulivat Oregoniin antamaan opetusta ja Alicea pyydettiin mukaan oppituntien järjestelyihin. Sen jälkeen Alice kulki vuodet 1936-39 Ballardien mukana ympäri USA:ta. Hän auttoi oppituntien järjestelyissä ja teki paljon muistiinpanoja niiden aikana. Alice osallistui opetustoiminnan lisäksi I AM liikkeen sisäpiirin mukana Mestarien ohjeistamaan ”Kosmiseen Toimintaan”, joka auttoi maapalloa selviämään yli vaikeasta ajasta. Alice totesi myöhemmin että tuona aikana maapallon kohtalo oli vain ”hiuskarvan varassa”.

Guy Ballardin siirryttyä taivastasoille vuonna 1939, hänen vaimonsa Edna ja poikansa Donald vastasivat I AM liikkeen toiminnan johtamisesta. Alice jatkoi opetustoiminnan avustamista ja alkoi koostaa opetusmateriaaleja eritasoisiksi oppitunneiksi, joita aluksi oli 7 tasoa ja myöhemmin 9.

Vuonna 1952 Alice pyydettiin mukaan The Bridge to Freedom –toimintaan. Hän kuului ryhmän sisärenkaaseen ja jatkoi siellä ryhmän tuottamien materiaalien kirjallista koostamista. Hän vastasi Mestareiden töitä käsittelevistä käsikirjoituksista. Hän oli Moryan antaman tiedon mukaan nimitetty Mestareiden kenttäedustajaksi (field representative). Vuonna 1953 Alice sai ensimmäisen kirjeen kaksoissäteeltään Mestari Dval Kulilta. Kirjeessä D.K. kertoo mm. heidän yhteisistä ajoistaan mm. Lemuriassa, Atlantiksella ja Himalajalla. Alice Schutz julkaisi Elämän Laki I-II kirjat vuonna 1959.

Bridge to Freedom ryhmän hajottua 1961 lopullisesti Alice kiersi ympäri USA:ta luennoimassa ja opettamassa Elämän Lakia ja toimitti ”The Enlightener” kuukausijulkaisua. Hän oli hyvin kysytty ja luotettu opettaja henkisissä piireissä. Hän julkaisi vuonna 1966 kirjan ”Life and teachings of Jesus and Mary”, joka oli Mestari Jeesuksen ja Äiti Marian inspiroima. Vuonna 1978 hän julkaisi kirjat ”Law of Life and Teachings by Divine Beings I-III”, jotka perustuivat Bridge to Freedom –ryhmän tuottamaan aineistoon. Elämänsä loppuun asti Alice pyrki levittämään maailmalle A.D.K. LUK –kirjoja, jotta ”sellaiset jotka haluavat ja ovat valmiit” pääsisivät osallisiksi Mestareiden uuden ajan opetuksista. Alice Schutz siirtyi pois fyysiseltä tasolta (ylösnousi Ikuiseen Valokehoonsa) Oregonissa vuonna 1994.

Alice Schutz oli omistanut elämänsä valon palvelemiseen ja eli hyvin yksinkertaista elämää. Hän pyrki aina sataprosenttisesti täyttämään Mestarin oppilaalleen asettamat vaatimukset. Hän toteaakin elämänsä loppuvaiheessa: ”Perhe-elämä, romanssi tai mikään maailman rikkaus ei voisi koskaan korvata sitä että sain olla mukana Kosmisessa Toiminnassa vuosina 1936-1939, jolloin Maapallon kohtalo oli vain hiuskarvan varassa. Samoin myös vuosina 1952-1958, jolloin saimme tehdyksi niin paljon Maapallolle tärkeitä asioita ja muutoksia.”